Số lô còn lại: Pháp lý: Sổ Hồng Trao Tay
Loại hình đất: , Tiện ích:
Xây cao tối đa: Khu vực:
Hướng lô đất:
Trạng thái:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Số lô còn:
Pháp lý: Sổ Hồng Trao Tay
Loại đất: ,
Tiện ích:
Cao tối đa:
Khu vực:
Hướng lô đất:
Trạng thái: